UWM podskoczył o jedenaście "oczek". Jak wypadły pozostałe uczelnie?

2008-05-08 00:00:00

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na 27. pozycji w rankingu uczelni wyższych według "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw". To o 11 miejsc lepiej niż rok temu. Duży awans spotkał Olsztyńską Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania - w tym roku jest o 21 pozycji wyżej.

Zestawienie rankingowe to efekt wyliczeń i setek wypełnionych ankiet – informuje „Rzeczpospolita”. Kapituła oceniała cztery cechy uczelni: prestiż, siłę naukową, warunki studiowania i umiędzynarodowienie studiów. Pod uwagę branych było 27 kryteriów.

Pod ocenę szły m.in. kwalifikacje kadry naukowej, jakość prowadzonych badań naukowych i różnorodność oferowanych kierunków. Ale też to, czy chętnie daną uczelnię wybierają olimpijczycy, jakie są zasoby biblioteczne i czy można w szkole wyższej rozwijać swoje zainteresowania naukowe i kulturalne.

W tym roku kapituła zwróciła większą niż w poprzednich latach uwagę na umiędzynarodowienie studiów. Sprawdzano, czy wykłady prowadzone są w językach obcych, jak liczne są wymiany zagraniczne, czy uczelnia potrafi przyciągnąć studentów obcokrajowców i czy pracują na niej zagraniczni wykładowcy.

Uczelnie oceniane były w czterech kategoriach. Jak wypadły szkoły z Warmii i Mazur?


Najlepsze uczelnie akademickie (na 91 w rankingu):

* 27. miejsce – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (awans z 38. miejsca)


Najlepsze niepubliczne uczelnie magisterskie (na 90 w rankingu):

* 47. miejsce – Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (awans z 63. miejsca)

* 58. miejsce – Wszechnica Mazurska w Olecku (spadek z 56. miejsca)

* 73. miejsce – Elbląska Uczenia Humanistyczno-Ekonomiczna (awans z 75. miejsca)


Niepubliczne uczelnie licencjackie (na 95 w rankingu):

* 17. miejsce – Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie (awans z 38. miejsca)

* 38. miejsce - Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku (awans z 44. miejsca)


Państwowe wyższe szkoły zawodowe (na 18 w rankingu):

* 16. miejsce Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu (spadek z 6. miejsca)


Pierwsza dziesiątka uczelni akademickich to uniwersytety: Jagielloński, Warszawski, Wrocławski, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na podstawie "Rzeczpospolitej"

/tk/
Uwaga! To jest archiwalny artykuł. Może zawierać niaktualne informacje.