Rekrutacja na studia 2011 - kierunki medyczne

2011-01-18 00:00:00

Rekrutacja na studia i wszystkie jej etapy ruszą niebawem. Do rekrutacji warto przygotować się wcześniej, zwracając uwagę na wymagane przedmioty, liczbę osób na jedno miejsce i próg punktowy do wymarzonego kierunku.

Zobacz kierunki medyczne, progi punktowe, ilość miejsc i liczbę osób na jedno miejsce

Studenci medycyny o medycynie

Dawid Plutowski
student III roku, kierunek lekarski

— Te studia to właściwie takie spełnianie moich marzeń. Myślałem o studiowaniu medycyny już od początku gimnazjum. Zawsze interesowały mnie zagadnienia biologiczno-chemiczne. Na maturze postanowiłem więc zdawać przedmioty ścisłe, czyli takie, które zapewniłyby mi to, że dostanę się na studia medyczne — biologia, chemia i fizyka na poziomie rozszerzonym. Zanim dostałem się na ten kierunek, minęły dwa lata. Za pierwszym razem zabrakło mi paru punktów, więc ponownie przystąpiłem do matury, by poprawić wyniki.

Wojciech Strzelczyk
student III roku, kierunek lekarski

— Wybrałem kierunek lekarski, ponieważ zapewnia duże możliwości rozwoju. Nie ma problemu ze startem w przyszłość, praca w zawodzie jest zapewniona. Jest to kierunek bardzo ciekawy, na pewno ze względu na pomaganie innym ludziom. Udało się za drugim razem, po poprawie wyników z matury.
edy

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI
Kierunek lekarski
próg punktowy (2010): 444/600
liczba osób na jedno miejsce (2010): 23
liczba miejsc: 80
Wymagane przedmioty: trzy spośród biologii, chemii, fizyki i matematyki na poziomie rozszerzonym

Ratownictwo medyczne
próg punktowy (2010): 212
liczba kandydatów na jedno miejsce (2010): 4
liczba miejsc: 40
Wymagane przedmioty: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka, egzamin sprawnościowy

Pielęgniarstwo
próg punktowy (2010): 177
liczba osób na jedno miejsce (2010): 2,5
liczba miejsc: 60
wymagane przedmioty: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka


GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Kierunek lekarski
próg punktowy (2010): 169/200
liczba osób na jedno miejsce (2010): 14,45
liczba miejsc: 220
wymagane przedmioty: biologia i chemia na poziomie rozszerzonym

Pielęgniarstwo
próg punktowy (2010): 19,80/200
liczba osób na jedno miejsce (2010): 1,64
liczba miejsc: 75
wymagane przedmioty: biologia, chemia

Ratownictwo medyczne
próg punktowy (2010): 95,20
liczba osób na jedno miejsce (2010): 3,77
liczba miejsc: 45
wymagane przedmioty: biologia, chemia
UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

Kierunek lekarski
próg punktowy (2010): 167/200
liczba osób na jedno miejsce (2010): 24,25
liczba miejsc: 160
wymagane przedmioty: dwa przedmioty do wyboru spośród biologii, chemii lub fizyki i astronomii poziom rozszerzony.

Pielęgniarstwo
próg punktowy (2010): 40/200
liczba osób na jedno miejsce (2010): 2
liczba miejsc: 100
wymagane przedmioty: biologia, chemia, fizyka i astronomia (rozszerzony lub podstawowy)

Ratownictwo medyczne
próg punktowy (2010): 90/200
Ilość osób na jedno miejsce (2010): 4
Liczba miejsc: 40
Wymagane przedmioty: biologia, chemia, fizyka i astronomia (rozszerzony lub podstawowy)
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Collegium Medicum w Bydgoszczy

Kierunek lekarski
próg punktowy (2010): 165/200
liczba osób na jedno miejsce (2010): 21,46
liczba miejsc: 150
wymagane przedmioty: biologia (rozszerzona), chemia (rozszerzona), fizyka (rozszerzona)

Pielęgniarstwo
próg punktowy (2010): 18/100
liczba osób na jedno miejsce (2010): 1,45
liczba miejsc: 150
wymagane przedmioty: biologia, chemia

Ratownictwo medyczne
próg punktowy (2010): 55/100
liczba osób na jedno miejsce (2010): 7,03
liczba miejsc: 40
wymagane przedmioty: biologia, chemia

Uwaga! To jest archiwalny artykuł. Może zawierać niaktualne informacje.