Rekrutacja na studia 2011 - filologia

2011-01-19 00:00:00

Filologia jest kojarzona głównie z zawodem nauczyciela. Oczywiście mamy specjalizację nauczycielską, ale to nie wszystko.

Po tym kierunku można robić mnóstwo innych rzeczy. Od dawna kładziemy nacisk na przekazanie studentom konkretnych umiejętności. Jedną ze specjalizacji jest edytorstwo tekstów, po którym absolwent może podjąć pracę w wydawnictwie lub jako dziennikarz.

dr hab. Sławomir Buryła,
dyrektor Instytutu Filologii Polskiej:

Filologia polska bardzo zbliżyła się do kulturoznawstwa. Studenci uczą się historii i teorii kultury, a także nowoczesnej humanistyki. Z taką wiedzą czeka na nich również praca animatora kultury. W przyszłości planujemy poszerzyć zakres edukacji o rzecznictwo prasowe. Na specjalności artystyczno-literackiej prowadzona jest nauka pisania profesjonalnych tekstów.
Liczba studentów na kierunkach filologicznych spada w całym kraju, ale filologia nie zniknie, między innymi dzięki specjalizacji nauczycielskiej, po której, wbrew pozorom, zawsze jest praca. Dużo zmian odbędzie się po znowelizowaniu ustawy o szkolnictwie wyższym. Zniesie tak zwane standardy ministerialne. Dzięki temu będziemy mieli swobodę w ustaleniu przedmiotów, zgodnie z oczekiwaniami studentów i wymogami rynku.
oprac. ma

(próg punktowy i liczba osób na jedno miejsce - dane z 2010)
Uniwersytet Gdański

filologia polska
próg punktowy: uczelnia nie podała
liczba miejsc: 150
liczba kandydatów na jedno miejsce: 2,01
przedmioty: jęz. polski, jęz.obcy, historia

filologia germańska
próg punktowy: uczelnia nie podała
liczba miejsc: 90
liczba kandydatów: 3,64
przedmioty: jęz. polski, jęz. niemiecki i do wyboru jeden spośród: historia, urzędowy język UE, język rosyjski

filologia angielska
próg punktowy: uczelnia nie podała
liczba miejsc: 100
liczba kandydatów na jedno miejsce: 9,53
przedmioty: jęz. polski, jęz. angielski i do wyboru jeden spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język rosyjski, matematyka, urzędowy język UE, WOS

filologia rosyjska
próg punktowy: uczelnia nie podała
liczba miejsc: 90
liczba kandydatów: 2,52
przedmioty: jęz. polski, jęz. obcy nowożytny i do wyboru: historia lub drugi język obcy nowożytny

filologia romańska
próg punktowy: uczelnia nie podała
liczba miejsc: 100
liczba kandydatów na jedno miejsce: 2,31
przedmioty: jęz. polski, jęz. francuski, drugi język nowożytny


Uniwersytet Warszawski

przy rekrutacji brane są pod uwagę wyniki maturalne z przedmiotów: język polski, język angielski, jęz. rosyjski, jęz. niemiecki, matematyka

filologia polska
próg punktowy: uczelnia nie podała
liczba miejsc: 30
liczba kandydatów na jedno miejsce: 9,00

iberystyka
próg punktowy: uczelnia nie podała
liczba miejsc: 48
liczba kandydatów na jedno miejsce: 8,10

japonistyka
próg punktowy: uczelnia nie podała
liczba miejsc: 20
liczba kandydatów na jedno miejsce: 18,50

arabistyka
próg punktowy: uczelnia nie podała
liczba miejsc: 15
liczba kandydatów na jedno miejsce: 9,67

filologia angielska
próg punktowy: uczelnia nie podała
liczba miejsc: 125
liczba kandydatów na jedno miejsce: 16,90

filologia romańska
próg punktowy: uczelnia nie podała
liczba miejsc: 40
liczba kandydatów na jedno miejsce: 4,68

filologia romańska bez znajomości języka francuskiego
próg punktowy: uczelnia nie podała
liczba miejsc: 35
liczba kandydatów na jedno miejsce: 14,94

filologia rosyjska bez znajomości języka rosyjskiego
próg punktowy: uczelnia nie podała
liczba miejsc: 20
liczba kandydatów na jedno miejsce: 6,95

filologia germańska
próg punktowy: uczelnia nie podała
liczba miejsc: 110
liczba kandydatów na jedno miejsce: 2,70Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

filologia angielska
próg punktowy: 71,8
liczba miejsc: 60
liczba kandydatów na jedno miejsce: 9,4
przedmioty: jęz. angielski, jęz. polski

filologia germańska
próg punktowy: 36,8
liczba miejsc: 60
liczba kandydatów na jedno miejsce: 2,5
przedmioty: jęz. niemiecki, jęz. polski

filologia rosyjska bez znajomości języka rosyjskiego
próg punktowy: 50,7
liczba miejsc: 50
liczba kandydatów na jedno miejsce: 2,8
przedmioty: jęz. obcy nowożytny, jęz. polski

filologia rosyjska ze znajomością języka rosyjskiego
próg punktowy: 43,6
liczba miejsc: 25
liczba kandydatów na jedno miejsce: 2,8
przedmioty: jęz. rosyjski, jęz. polski

filologia romańska
próg punktowy: 32,3
liczba miejsc: 40
liczba kandydatów na jedno miejsce: 0,9
przedmioty: jęz. francuski lub inny jęz. obcy nowożytny

filologia japońska
próg punktowy: 81
liczba miejsc: 15
liczba kandydatów na jedno miejsce: 10,3
przedmioty: jęz. angielski, jęz. polski

filologia polska
próg punktowy: 23,5
liczba miejsc: 90
liczba kandydatów na jedno miejsce: 2,7
przedmioty: jęz. polski


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

filologia polska
próg punktowy: uczelnia nie podała
liczba miejsc: 120
liczba kandydatów na jedno miejsce: 1,07
przedmioty: jęz. polski, historia

filologia angielska
próg punktowy: 269
liczba miejsc: 96
liczba kandydatów na jedno miejsce: 5,05
przedmioty: jęz. angielski, jęz. polski

filologia germańska
próg punktowy: uczelnia nie podała
liczba miejsc: 64
liczba kandydatów na jedno miejsce: 1,8
przedmioty: jęz. niemiecki, jęz. polski

filologia rosyjska
próg punktowy: uczelnia nie podała
liczba miejsc: 64
liczba kandydatów na jedno miejsce: 1,12
przedmioty: jęz. rosyjski, jęz. polski

Uwaga! To jest archiwalny artykuł. Może zawierać niaktualne informacje.