Inżynieria kosmiczna nowym kierunkiem na UWM. Co jeszcze będzie można studiować w Olsztynie?

2016-04-26 08:45:00 (ost. akt: 2016-04-26 12:57:12)
Inżynieria kosmiczna nowym kierunkiem na UWM. Co jeszcze będzie można studiować w Olsztynie?

Autor zdjęcia: Beata Szymańska

Znajdzie się coś dla umysłów ścisłych, wielbicieli filozofii i przyszłych młodych przedsiębiorców. W roku akademickim 2016/2017 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie uruchamia osiem nowych kierunków, w tym m.in.: inżynierię kosmiczną, technologię drewna i... kreowanie trendów.

Brzmi abstrakcyjnie? UWM zamierza dosięgnąć kosmosu. Podczas 7-semestralnych studiów na kierunku inżynieria kosmiczna studenci będą się uczyć projektowania, testowania i użytkowania urządzeń stosowanych w sztucznych satelitach i astronomicznych obserwatoriach naziemnych. Umysł trzeba mieć nie tęgi, bo bazą będzie matematyka techniczna, fizyka, astronomia i informatyka oraz z podstawy elektroniki, elektrotechniki, mechaniki i telekomunikacji.

Ponieważ specyfiką urządzeń satelitarnych jest zazwyczaj brak możliwości ich naprawy i serwisowania, wykładowcy położą duży nacisk na umiejętność wszechstronnego testowania urządzeń i obsługującego te urządzenia oprogramowania.

Gdzie znajdą pracę przyszli inżynierowie kosmiczni? Według UWM, absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie m.in. w przemyśle i instytucjach badawczo-rozwojowych lub naukowych związanych z technikami satelitarnymi i astronomicznymi obserwatoriami naziemnymi, a także jednostkach zajmujących się fizyką doświadczalną, wszelkich ośrodkach zajmujących się przetwarzaniem różnego rodzaju sygnałów na informacje i analizą tych informacji.

Przede wszystkim jednak w sektorze rozwijającego się polskiego przemysłu kosmicznego, stymulowanego przez wstąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, udział w innych międzynarodowych projektach satelitarnych i krajowe plany rozwoju floty satelitów.

Łącznie UWM w roku akademickim 2016/2017 chce wprowadzić osiem nowych kierunków. Poza inżynierią kosmiczną w Olsztynie będzie można studiować: administrację i cyfryzację, analizę i kreowanie trendów, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, gospodarowanie zasobami wodnymi, pedagogikę wczesnej edukacji, technologię drewna oraz zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii.

Na kierunku analiza i kreowanie trendów (studia pierwszego stopnia, licencjackie) potrzebna będzie wiedza wszechstronna, m.in. z filozofii, ekonomii, informatologii i socjologii. W kształceniu nacisk zostanie położony na umiejętności indywidualnego i zespołowego działania, sprawnej komunikacji, technik kreatywnego myślenia, działania projektowego, gromadzenia oraz nowoczesnego zarządzania informacjami, analizy ekonomicznej, zachowań rynkowych, marketingu, metod i technik badań społecznych, designu społecznego, teorii i technik innowacji. Program kształcenia przewiduje zajęcia praktyczne (w tym warsztatowe). Ale co dalej?

Według wersji optymistycznej UWM, absolwent będzie mógł prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie realizacji innowacyjnych projektów, znajdzie zatrudnienie w innowacyjnych firmach produkcyjnych i usługowych, firmach lub zespołach zajmujących się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań, usług, produktów, a także trendwatchingiem i trendsettingiem.

Skoro umiejętności wszechstronne, to prawdopodobnie (zgodnie z zapowiedzią twórców kierunku) absolwent może pracować także w mediach, instytucjach finansowych, konsultingu, doradztwie, instytucjach kultury i sztuki, administracji publicznej, public relations, marketingu, w instytucjach humanitarnych, stowarzyszeniach, fundacjach i instytucjach międzynarodowych... Niemal wszędzie.

Administracja i cyfryzacja (studia pierwszego stopnia, licencjackie) to z kolei kierunek łączy wiedzę typową dla nauk prawnych z informatyką. Studenci poznają tajniki stosowania i stanowienia prawa w administracji publicznej oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii teleinformatycznych w pracy urzędnika.

W praktyce studenci mają uczyć się w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych, w administracji publicznej, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych.

Kierunek dla osób z zacięciem ekologa to bez wątpienia gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi (studia pierwszego stopnia, inżynierskie). Kształcenie obejmie sposoby produkcji, przetwarzania i wykorzystywania surowców odnawialnych z uwzględnieniem biopaliw oraz zrównoważonego pozyskiwania i użytkowania surowców mineralnych. Absolwent ma zostać przygotowany do zakładania i prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw związanych z eksploatacją i wykorzystaniem surowców mineralnych oraz produkcją i przetwarzaniem biosurowców.

Rozwiązywaniem problemów związanych z gospodarowaniem wodą zajmą się przyszli studenci kierunku gospodarowanie zasobami wodnymi (studia pierwszego stopnia, inżynierskie). Poznają założenia dyrektyw unijnych oraz Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami. Zdobędą umiejętności pomiaru, szacowania, modelowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz posługiwania się nowoczesnymi metodami analitycznymi pozwalającymi na przeprowadzenie oceny biologicznej, fizyko-chemicznej i hydromorfologicznej jakości wód.

Absolwent kierunku będzie miał kwalifikacje do opracowywania programów wodno-środowiskowych kraju, planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, programów ochrony i rekultywacji wód, programów oczyszczania wody i ścieków, planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Jedną z ciekawszych propozycji jest kierunek zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii (studia pierwszego stopnia, licencjackie). Studenci poznają historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania obecności oraz roli zwierząt w życiu człowieka. Zdobędą wiedzę o regulacjach prawnych i organizacyjnych oraz zasadach etyki w zakresie utrzymywania i użytkowania zwierząt. Poznają mechanizmy podstawowych procesów zachodzących w organizmie zwierzęcia oraz zagadnienia związane z rozwojem człowieka i jego zaburzeniami. Zapoznają się z typowymi metodami edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt. Studia mają pomóc w wykształceniu kompetencji pozwalających identyfikować zachowania i potrzeby zwierząt oraz ograniczenia i zagrożenia związane z ich użytkowaniem.

Takie przygotowanie pedagogiczne może się przydać w pracy w placówkach/ośrodkach rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uwzględniających w swojej działalności zajęcia prowadzone przez specjalistów z udziałem zwierząt i/lub na ich temat, a także w podejmowanej w tym zakresie indywidualnej działalności gospodarczej.

Ponadto aktywność zawodowa absolwenta może być związana z: agroturystyką; działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie hodowli, utrzymania, żywienia i szkolenia zwierząt; firmach usługowo-produkcyjnych, zajmujących się produkcją oraz dystrybucją karmy, paszy, dodatków paszowych i akcesoriów dla zwierząt amatorskich i użytkowych; instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony zwierząt; związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach i hotelach dla zwierząt. Absolwent, w zależności od zrealizowanego modułu kształcenia jest przygotowany do ubiegania się o nadanie uprawnień instruktora hipoterapii lub kynoterapeuty (dogoterapeuty).

Osoby, które ogólnie interesują się pedagogiką i psychologią, mogą wybrać kształcenie na kierunku pedagogika wczesnej edukacji (studia pierwszego stopnia, licencjackie). Gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne pozwoli pracować z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobyte na studiach kwalifikacje nauczycielskie uprawniają do pracy w żłobku, przedszkolu, oddziałach przedszkolnych oraz w różnych formach wychowania przedszkolnego, a także w klasach I-III szkoły podstawowej na stanowisku nauczyciela oraz jako animator artystyczny w szkole oraz w różnych instytucjach prowadzących zajęcia artystyczne dla dzieci.

Ostatnia propozycja to studia pierwszego stopnia, inżynierskie na kierunku technologia drewna. Student zdobędzie wiedzę z zakresu: nauk o drewnie; mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych; chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych; konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna; użytkowania maszyn i narzędzi do obróbki drewna; użytkowania urządzeń transportowych stosowanych przy obróbce drewna; obsługi aparatury diagnostycznej i pomiarowej stosowanej w obróbce drewna, systemów projektowych obróbki oraz przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych wykorzystujących techniki informatyczne oraz zna i rozumie potrzeby rynku z jego preferencjami ekonomicznymi.

Absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego oraz w innych wykorzystujących drewno i wyroby jego przetwórstwa, w tym zajmujących się technologią mebli i wyrobów z drewna, a także wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, jednostkach organizujących produkcję i automatyzację procesów technologicznych obróbki i przetwórstwa drewna oraz tworzyw drzewnych.

Komentarze (43) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Tubylec #1982649 | 89.229.*.* 27 kwi 2016 09:00

  A nie lepszy byłby kierunek : Jak prawidłowo budować tramwaje ? A może od razu 2 kierunki : Jak nieprawidłowo budować tramwaje? Jak naprawiać nieprawidłowo zbudowane tramwaje? Dwa kierunki które się uzupełniają i maja przyszłość w Olsztynie ...

  Ocena komentarza: warty uwagi (4) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. Hmmmm #1982484 | 83.9.*.* 26 kwi 2016 21:50

  Przykład na to, jak z uczelni robi się zawodówka.

  Ocena komentarza: warty uwagi (4) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 3. Zgodne z fazami księżyca rolnictwo bio #1982325 | 88.156.*.* 26 kwi 2016 17:47

  To będzie wydział Rolniczy tylko bedą uczyc biodynamiki - siedy śiac jaki rosliny, kiedy orać i kiedy zbierać w zalezsci od faz księzyca. Wpływ księzyca na mleczność krów i niesnośc kur

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 4. Hanna Tapczan #1982323 | 95.40.*.* 26 kwi 2016 17:45

  Jednym z wykładowców na nowym kierunku ma być znany radziecki kosmonauta pieszy Sasza Dlugolachow

  Ocena komentarza: warty uwagi (4) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 5. latający węgorz #1982303 | 88.156.*.* 26 kwi 2016 16:50

  Gdzie w rankingach jest uwm ? : http://www.perspektywy.pl/RSW2015/rankin g-uczelni-akademickich , http://rankingi.wprost.pl/szkoly-wyzsze , http://szkoly.wprost.pl/

  Ocena komentarza: warty uwagi (7) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. Pytia #1982298 | 88.156.*.* 26 kwi 2016 16:40

   No tak, władze UWM jeszcze nie zrozumiały, że ilość kierunków nie idzie w parze z jakością, a celowość i jakość dydaktyki wcale nie musi iść z ilością profesorów i habilitowanych (a niektóre kierunki są nimi przeładowane).

   Ocena komentarza: warty uwagi (9) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  2. duży Dżon. #1982296 | 88.156.*.* 26 kwi 2016 16:33

   Zapraszamy dziewczyny na dogoterapie, będziemy ćwiczyli doggy style :)

   Ocena komentarza: warty uwagi (8) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (2)

   1. sympatycy UWM #1982270 | 212.68.*.* 26 kwi 2016 15:28

    Hm ..weterynaria -tak, medycyna plus jeszcze parę kierunków -jeszcze może być . Reszta po prostu wegetuje wewnatrz olsztyńskiego beton-marazmu .W tym te kierunki które poziomem wołaja o pomstę do nieba albo Gowina...A propos co z "chwalebnymi inaczej "wyborami elektorów i JM Rektora ? To jest sprawa przy której blednie nawet inżynieria kosmiczna a Gazeta jakoś szybko "zapomniała".

    Ocena komentarza: warty uwagi (5) ! - + odpowiedz na ten komentarz

   2. lecin na szczecin #1982257 | 94.254.*.* 26 kwi 2016 15:17

    Pierwsze loty kosmiczne uwm będą wykonywane na wyhodowanych u nich węgorzach.

    Ocena komentarza: warty uwagi (8) ! - + odpowiedz na ten komentarz

   3. elka #1982237 | 178.43.*.* 26 kwi 2016 14:46

    Po co komu uczyć się o "historycznych, kulturowych i społecznych uwarunkowaniach obecności oraz roli zwierząt w życiu człowieka"? Do pracy w mac'u lub biedrze?

    ! - + odpowiedz na ten komentarz

   4. Mariusz #1982228 | 26 kwi 2016 14:21

    - Powiedz mi po co jest ten miś? - Właśnie, po co? - Otóż to! Nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie - mówimy - to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo i nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny, w oparciu o sześć instytucji, który sobie zgnije, do jesieni na świeżym powietrzu i co się wtedy zrobi? - Protokół zniszczenia?! - Prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich, słomianych inwestycjach. O tak jakoś pasuje.

    Ocena komentarza: warty uwagi (9) ! - + odpowiedz na ten komentarz

   5. po Politechnice Warszawskiej #1982188 | 94.254.*.* 26 kwi 2016 13:04

    Dogoterapia, wojskoznawstwo, bibliotekoznawstwo, badanie trendów, inżynieria kosmiczna hahahah....masakra... czego to ta pseudo uczelnia nie wymyśli. UWM nie jest żadną uczelnią, to jakaś organizacja, która ma kilka celów. Jej głównym celem jest tworzenie miejsc pracy dla swoich znajomków, pseudo naukowców z poziomem człowieka po liceum. Myślę że ministerstwo edukacji powinno wziąć pod lupę tą organizację, bo niedługo zmieni się w przestępczą.

    Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

    1. nino #1982164 | 37.47.*.* 26 kwi 2016 12:01

     Profesor Bienieda z USA będzie wykładał rozpad rakiet !

     Ocena komentarza: warty uwagi (5) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    2. Prezydent Miasta Myszyńca #1982162 | 46.169.*.* 26 kwi 2016 11:51

     Zdaniem moim i całego samorządu rozwój najpoważniejszej uczelni na naszym terenie, czyli UW-M idzie w nie do końca prawidłowym kierunku. Ze względu na potrzeby kurpiowskiej grupy docelowej powinny być uruchomione kierunki studiów odpowiadające naszym potrzebom- technologia wycinanek, hołubcologia stosowana (wraz ze specjalnością w przytupywaniu), no i najważniejsze- technologia ukręcania palmy (z filią w Łysych i Kadzidle)

     Ocena komentarza: warty uwagi (9) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    3. gregor #1982152 | 94.254.*.* 26 kwi 2016 11:25

     A jakie doświadczenia w inżynierii kosmicznej ma uwm? Myślę że nie większe niż zerowe i jakim sposobem oni będą nauczali? To jest jakiś skandal !!! Naciąganie kasy i produkcja bezrobotnych !!!!

     Ocena komentarza: warty uwagi (11) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    4. syn_janiny_dziąsło #1982147 | 46.112.*.* 26 kwi 2016 11:17

     I to nie jest ich ostatnie słowo ....... kto powstrzyma tych szaleńców i naciągaczy za nasze ciężko płacone podatki ????????

     Ocena komentarza: warty uwagi (6) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    5. Olo #1982140 | 46.170.*.* 26 kwi 2016 11:07

     To prawda kosmiczne bezrobocie po UWM

     Ocena komentarza: warty uwagi (12) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    6. Znawca uwm #1982136 | 37.7.*.* 26 kwi 2016 10:59

     Na inżynierii kosmicznej uczyć będą przeważnie profesorowie łąkarstwa i nauk rolniczych- te kierunki zostały zlikwidowane z braku studentów a coś przecież trzeba zrobić ze stara, zasłużoną, nikomu niepotrzebną kadrą.

     Ocena komentarza: warty uwagi (11) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    7. kóba #1982128 | 83.12.*.* 26 kwi 2016 10:42

     proponuję nazwę dla naszego Bajkonuru ---BETONOMUR

     Ocena komentarza: warty uwagi (5) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    8. żorż #1982124 | 88.156.*.* 26 kwi 2016 10:38

     Jakieś to dziwaczne jest...

     Ocena komentarza: warty uwagi (3) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    9. nino #1982108 | 37.47.*.* 26 kwi 2016 10:16

     NIECH SZYBCIEJ SIE UCZĄ ,PODOBNO JEST PRACA NA MARSIE-DLA KAŻDEGO- MOŻE KTOŚ Ich NAUCZY DLACZEGO RAKIETA STARTUJE !

     Ocena komentarza: warty uwagi (5) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    10. Lol #1982101 | 91.227.*.* 26 kwi 2016 10:03

     Będzie jak znalazł jak w Szymanach obok lotniska otworzą kosmodrom.

     Ocena komentarza: warty uwagi (11) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    11. ox #1982097 | 94.254.*.* 26 kwi 2016 09:58

     Na uwm jest panika bo ubywa studentow idzie niż a trzeba gdzieś zatrudnić dzieci i wnuki więc tworzy się dziwne kierunki żeby potworzyć etaty i utrzymać stare....

     Ocena komentarza: warty uwagi (9) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    12. St.Technologo Janusz #1982094 | 37.47.*.* 26 kwi 2016 09:53

     No to teraz wspólnie pokażemy NASA co potrafim my Olsztyniaki. Jeno po Andżeja musze zadzwonić i on bedzie w zaliczeniach pomagał

     Ocena komentarza: warty uwagi (4) ! - + odpowiedz na ten komentarz

    13. rychu #1982088 | 89.228.*.* 26 kwi 2016 09:42

     Technologia drewna to jedyny sensowny kierunek ze wszystkich wymienionych. A co ze stomatologią czy farmacją ? Jest przecież prężnie rozwijający się wydział nauk medycznych z ambicjami na colegium medicum. Chętnych na takie kierunki z pewnością nie zabraknie. Koleny temat to architektura. Jest wydział budownictwa z długą tradycją, który mógłby być solidną bazą dla tego kierunku. A psychologia ? Kadra na wydziale pedagogiki jest chyba wystarczająca?

     Ocena komentarza: warty uwagi (9) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (2)

     1. atrewqq #1982083 | 78.88.*.* 26 kwi 2016 09:35

      Po takim kierunku ludzie będą wypiekać pączki ... kosmiczne hehe

      Ocena komentarza: warty uwagi (5) ! - + odpowiedz na ten komentarz

     2. Grzymo Car #1982082 | 178.43.*.* 26 kwi 2016 09:34

      Kogoś chyba poniosło z tymi ambicjami. to rozumiem, że w 2020 polecą pierwsze promy kosmiczne z Olsztyna albo z Szczęsne StarLine Port ;-)

      Ocena komentarza: warty uwagi (6) ! - + odpowiedz na ten komentarz

     3. Absolwent nie-UWM #1982081 | 77.115.*.* 26 kwi 2016 09:30

      Wkradła się literówka do tekstu- tak naprawdę nazwa nowego kierunku brzmi Inżynieria Komiczna- tak, jak komiczna jest cała ta olsztyńska "uczelnia"

      Ocena komentarza: warty uwagi (8) ! - + odpowiedz na ten komentarz

     4. Tom Dee #1982076 | 88.156.*.* 26 kwi 2016 09:24

      Nasz kochany Uniwersytet właśnie zadziwił świat. Otworzył kierunek studiów dla kandydatów o " nie tęgim umyśle " / chyba raczej " nietęgim ", ale ten błąd nieźle koresponduje z sensem akapitu /. Brawo za gwarancję przyjęcia niezależną od ocen na maturze. Warto składać dokumenty, przyjmą wszystkich.

      Ocena komentarza: warty uwagi (14) ! - + odpowiedz na ten komentarz

     5. gosc #1982073 | 83.13.*.* 26 kwi 2016 09:22

      Szkoda, że nie pomyśleli o kierunku typu Lotnictwo.. tym bardziej że w Szymanach nowe lotnisko...

      Ocena komentarza: warty uwagi (6) ! - + odpowiedz na ten komentarz

     6. Nie jest ważne co studiują #1982072 | 83.9.*.* 26 kwi 2016 09:21

      lecz to, że po skończeniu tego Uniwersytetu bez znajomości, układów i koneksji żadnej pracy nie dostaną.

      Ocena komentarza: warty uwagi (10) ! - + odpowiedz na ten komentarz

     7. inzyniery #1982068 | 89.228.*.* 26 kwi 2016 09:16

      Obsługę klienta w marcu niech po ćwiczą bo nawet zamówienia nie potrafią przyjąć, inteligencja

      Ocena komentarza: warty uwagi (3) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

      1. DONPEDRO #1982065 | 89.228.*.* 26 kwi 2016 09:14

       Wyższa Szkoła Gotowania Zupy na Gazie :-)

       Ocena komentarza: warty uwagi (6) ! - + odpowiedz na ten komentarz

      2. s #1982062 | 88.156.*.* 26 kwi 2016 09:11

       proponuję mniemanologię stosowaną ze wskazaniem zatrudnienia np. w kabaretach :)

       Ocena komentarza: warty uwagi (10) ! - + odpowiedz na ten komentarz

      3. Absolwent #1982060 | 188.146.*.* 26 kwi 2016 09:09

       Zastanawiam się ,ile jeszcze beznadziejnie głupich i nikomu niepotrzebnych kierunków będzie się wymyślało na olsztyńskiej uczelni ? Jest to pewnego rodzaju oszustwo, którym karmi się młodych ludzi , często nieświadomych , że będą studiować jakąś totalną abstrakcję, która nigdy im się nie przyda . Czytam o kosmicznych technologiach, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w przemyśle, itp. i pytam gdzie, na Warmii i Mazurach ? Ktoś powinien ponosić odpowiedzialność za tak nieodpowiedzialne postępowanie, tym bardziej, że każde miejsce na uczelni państwowej a taką jest UWM jest finansowane ze skarbu państwa / czytaj: z podatków obywateli/. Pytanie po co ? Skąd ta rozrzutność publicznych finansów ? To nosi znamiona niegospodarności i zwykłej głupoty. Władze UWM jeszcze nie zrozumiały, że ilość / kierunków/ nie idzie w parze z jakością ? To przykre i moim zdaniem trzeba postawić pytanie komu i czemu taka polityka ma służyć. Pozdrawiam kreatywnych w wymyślaniu nowych kierunków.

       Ocena komentarza: warty uwagi (17) ! - + odpowiedz na ten komentarz

      4. pożyjemy, zobaczymy #1982056 | 95.90.*.* 26 kwi 2016 09:02

       Studiowanie inżynierii kosmicznej w Olsztynie, czy w jakiejś uczelni nieopodal NASA to jednak różnica. W okolicach Rzeszowa jest przemysł lotniczy, to już blisko technologii kosmicznej. Co mamy obok Olsztyna? No właśnie... Ważne kto będzie tej inżynierii kosmicznej uczył? Kto? Czy pracownicy z pokrewnych wydziałów zagrożonych bezrobociem, czy fachowcy na poziomie przynajmniej europejskim? Z pierwszymi ocenami poczekałbym jakieś 10-20 lat. Pożyjemy, zobaczymy, czy takie kierunki właśnie w Olsztynie mają sens. Może wbrew pierwszemu wrażeniu, tak!

       Ocena komentarza: warty uwagi (12) ! - + odpowiedz na ten komentarz